نكات مهم براي دويدن بر روي تردميل

۱) هرگز با پاهاي برهنه بر روي تردميل پياده روي نكرده و يا ندويد و حتما بايد كفش‌هاي مخصوص دويدن را پوشيده باشيد چراكه خطر بالاي آسيب ديدگي را در بر خواهد داشت.
۲) شروع حركت و پايان حركت بر روي تردميل همواره با سرعت بسيار آهسته انجام شود.
۳) همواره گيره ايمني دستگاه را به خود متصل كنيد.
۴) در صورتي كه در حين دويدن احساس سر گيجه و يا سياهي رفتن چشم‌ها را داريد بلافاصله تمرين را متوقف كنيد.
۵) همواره گرم كردن (Warm Up) و سرد كردن (Cool Down) با سرعت‌هاي پايين صورت بگيرد.
۶) در هنگام دويدن از گرفتن دستگيره خودداري كنيد چراكه باعث افزايش شانس آسيب ديدگي شما مي‌شود ودر صورتي كه نمي‌توانيد بدون گرفتن آن بدويد سرعت شما نامناسب است.
۷) از اشتباهات شايع در حين دويدن روي تردميل كوتاه كردن قدم‌ها و تند‌تر كردن سرعت قدم‌ها (Over Striding) به علت استرس ناشي از افتادن از روي دستگاه است كه بايد از آن اجتناب كرد.
۸) همواره سعي شود كه فرود پا بجاي پاشنه بر روي سينه پا باشد.
۹) از آنجا كه جهت حركت تردميل به سمت عقب و جهت حركت پاي شما به سمت جلو است همواره سعي كنيد براي جلوگيري از ايجاد نيروي مخالف (Shearing Force) روي مچ و زانو‌ها فرود پا‌ها تقريبا در زير مركز ثقل بدنتان باشد و خيلي جلو‌تر از بدن، پا‌هايتان فرود نيايد.
۱۰) مرتبا برنامه سرعت وشيب دستگاه را تغيير دهيد تا بدنتان به يكنواختي دستگاه عادت نكند.
۱۱) هرگز ناگهان در حين دويدن از دستگاه پايين نياييد.
۱۲) از دويدن طولاني مدت بر روي شيب‌هاي بالا‌تر از ۶-۷ خودداري كنيد و حتما بعد از حدود ۵ دقيقه شيب را كاهش دهيد تا از فشار مضاعف بر روي كمر و زانو‌ها خودداري كنيد. البته پياده روي‌هاي قدرتي بر روي شيب‌هاي بالا مشكلي در پي نخواهد داشت. (آرش شرافت وزيري – عضو انجمن آسيب‌هاي ورزشي، آرتروسكوپي و جراحي زانو)

Leave a Comment

All fields are required. Your email address will not be published.